FAOI MOMENTUM

MOMENTUM – déanfaidh sé maoiniú ar sholáthar saoroideachais agus tionscadal oiliúna a cheadóidh do 6,500 cuardaitheoir poist (atá dífhostaithe ar feadh 12 mí nó níos mó) scileanna agus rochtain a fháil ar dheiseanna oibre a aithnítear in earnálacha atá ag dul i méid.

MOMENTUM – cuirfidh sé iad seo a leanas ar fáil do chuardaitheoirí poist incháilithe

  • Rochtain ar raon tionscadal oiliúna agus oideachais d’ardchaighdeán
  • Naisc le folúntais poist agus le fostóirí aitheanta
  • Socrúchán oibre agus tacaíocht
  • Deimhniú tionscail agus NFQ (an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí) ábhartha.

Foghlaim Tuilleadh >

Tionscadail MOMENTUM

Féach mionsonraí ar Tionscadail agus Soláthraithe MOMENTUM

MOMENTUM 2014

Ag tairiscint 6,500 áit oiliúna agus oideachais do chuardaitheoirí poist

SEOLADH MOMENTUM

Is tionscnamh nuálaíochta Rialtais é MOMENTUM a seoladh go hoifigiúil inniu (18ú Nollaig, 2012).